Image1 15 (1) IMG 5665 Image21 2 Image6 6 IMG 1333 Image10 2 Image1 27 Talley School Sports Day 2017 127 Image34 2 DSC 0283 Image1 4 Image1 15 Image31 3 Image4 7 2 IMG 0718 End Of Year Assembly 2017 88 IMG 1336 IMG 1337 Image6 8 Image5 10 2 Image5 6 Talley School Sports Day 2017 62 4Aa2b9538795 DSC 0080 DSC 0124 Image14 5 DSC 0022 DSC 0435 DSC 0983 Image2 4 Image2 11 Image3 4 Image4 4 Ysgol Image11 6 Image28 Image6 11 2 Image1 5 Image29 4

Mae Ysgol Gynradd Talyllychau yn ysgol gynradd Gymraeg dynodedig yn Nhalyllychau. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3 -11 blwydd oed. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

'Gwreiddiau i dyfu ac adenydd i hedfan'

 

Ein Gweledigaeth 

"Mae ein hysgol yn ceisio darparu cyfleoedd sy'n hyrwyddo datblygiad bob plentyn i sicrhau maent yn cyrraedd eu potensial llawn o fewn amgylchedd diogel, hapus a sefydlog, wrth eu paratoi ar gyfer byd sy'n newid yn barhaus."

 

Newyddion

Croeso i Ysgol Gynradd Talyllychau! Cymerwch amser i edrych trwyddo'r wefan. Mae yna dudalennau dosbarth, oriel o ddigwyddiadau a digonedd o wybodaeth bwysig. Rydyn yn gobeithio yr ydych yn mwynhau'r wefan newydd. 

Darllenwch Mwy