Cyfnod Allweddol 2


 

 Croeso i Gyfnod Allweddol 2

Mae 17 o blant yn ddisgyblion yn ein dosbarth hapus yng nghyfnod allweddol 2 ar hyn o bryd. Mae'r dosbarth yn ystod o flwyddyn 3 i 6. Mr N Gale yw'r athro dosbarth a'r cynorthwyydd yw Mrs L Davies.

Cit Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth

Gwaith Cartref erbyn: Dydd Gwener 

Gwelwch lluniau o'n gweithagreddau ar waelod y dudalen!