Clwb Brecwast


Mae’r clwb brecwast yn cael ei gynnal yn yr ysgol yn ddyddiol. Mae’r bwyd a weinir yn cael ei gyllido gan y cynulliad ac felly nid oes yna gost i chi fel rhieni. 

Mae’r clwb yn dechrau am 8.15 y.b ac fydd yna oruwchwiliaeth i’ch plentyn hyd nes i’r ysgol ddechrau. Gofynnwn yn garedig i chi gyrraedd erbyn 8.45 os am dderbyn brecwast.
  
Ceir dewis o’r bwydydd canlynol:
 
  • Dewis o rawnfwydydd (heb siwgr) 
  • Darn o dost bara cyflawn.
  • Llaeth hanner sgim i yfed neu i roi gyda’r grawnfwyd.
  • Sudd /Dwr.
 Cynigir y brecwast hwn i bob plentyn.