Clwb Chwaraeon


Chwaraeon (aml-gamp): Ysgol: 3.30 – 4.30

Pryd?

Dydd Mawrth

Pwy?

Derbyn i Flwyddyn 6 (Bechgyn a Merched)

Athrawon? 

Mr Gale