Cystadleuaeth Pêl-Rwyd CA2


Fe wnaeth 9 plentyn cynrychioli'r ysgol yn wych yng nghystadleuaeth ysgolion lleol yng Ngholeg Llanymddyfri (8/11/16). Roedd nifer o dîmoed yn cystadlu, gan gynnwys Ysgol Teilo Sant, Llangadog, Ffairfach, Blaenau, Rhys Pritchard, Llandeilo CP School a Choleg Llanymddyfri.

Cafwyd pawb amser arbennig, wrth joio mas draw!

Da iawn plant!